Med formuläret på länken nedan kan du bekräfta statusen för en ESTA-ansökan. Det finns fem möjliga resultat som du kan få från formuläret för kontroll av ESTA-status. Dessa statusar är följande:

”Ansökan godkänd” – Din ansökan har behandlats och du har tillstånd att resa inom ramen för Visa Waiver-programmet. Ditt ESTA utfärdas för en period på två år (eller tills passet går ut) och kan användas för besök på upp till 90 dagar.

”Application Not Found” – Detta innebär att du antingen inte har skickat in en ansökan eller att du har angett felaktiga pass- eller namnuppgifter.

”Ansökan har löpt ut” – Detta betyder att din tidigare ESTA-ansökan har löpt ut.

”Application Pending” – Din ansökan är fortfarande under behandling. Behandlingen av din ansökan tar 72 timmar.

”Travel Not Authorized” – Detta innebär att ditt ESTA har behandlats och att din ansökan har avslagits. Du är därför inte berättigad att resa inom ramen för Visa Waiver Program. Du kan fortfarande vara berättigad att ansöka om ett amerikanskt visum.

Läs mer om de olika beskrivningarna av ESTA-statuskontrollen.

Kontrollera status för ESTA-ansökan