Vad är ESTA?

ESTA-systemet (Electronic System Travel Authorization) kontrollerar besökare som är berättigade att resa till USA genom Visa Waiver-programmet. Visa waver-berättigade resenärer kan resa in i USA utan visum, men behöver ett godkänt ESTA. Resenärer som reser in i USA genom Visa Waiver-programmet anses utgöra mindre säkerhets- eller invandringsrisker för USA än resenärer från andra länder.

Vad kan jag göra med ett ESTA?

Med ett godkänt ESTA kan du gå ombord på ett flyg- eller sjötransportföretag till USA via Visa Waiver Program. Alla större flyg- och sjötransportföretag måste vara anslutna till Visa Waiver Program. United States Customs and Border Protection (CBP) rekommenderar att ESTA-ansökan lämnas in i samband med bokning av resa och att ansökan inte lämnas in mer än 3 dagar före avresan till USA.

Hur fungerar ESTA?

Utländska medborgare som reser inom ramen för programmet för viseringsundantag kan resa utan visum, men behöver ändå ESTA. CBP, i samarbete med Department of Homeland Security (DHS), inrättade ESTA som ett sätt att identifiera resenärer som utgör hot innan de reser in i USA. Så snart du anger nödvändiga biografiska uppgifter, betalnings- och reseinformation på blanketten behandlas ansökan av systemet för att avgöra om du är behörig att resa till USA utan visum.

När du anländer till avgångshamnen bekräftar ditt flygbolag eller rederi för USA:s tull- och gränsskydd att du har ett giltigt resetillstånd.

Är ESTA som ett amerikanskt visum?

Det elektroniska systemet för resetillstånd (ESTA) är inte ett visum. Det uppfyller inte de rättsliga kraven för att ersätta en amerikansk visering. Besökare som har ett giltigt visum till USA kan resa till USA av de skäl som angavs när visumet utfärdades. Resenärer med giltiga visum är inte skyldiga att ansöka om ESTA. På samma sätt som ett giltigt amerikanskt visum inte ger någon garanti för inresa i landet, ger inte heller ett godkänt ESTA någon garanti för inresa i USA.

Hur länge har ESTA varit ett krav?

ESTA blev obligatoriskt den 12 januari 2009. Alla som ansöker om ett ESTA förväntas fylla i en elektronisk tulldeklaration när de anländer till USA. Resenärer som omfattas av Visa Waiver-programmet behöver inte längre fylla i det gröna 1-94W-kortet.

Godkända ESTA-ansökningar är giltiga i två år, eller till det datum då passet löper ut. Resenärer kan besöka USA flera gånger utan att behöva ansöka om ett ESTA varje gång. När du använder ESTA för att resa till USA får du bara stanna i 90 dagar per besök. Besök i USA bör ske med jämna mellanrum för att förhindra att tull- och gränsskyddsmyndigheterna misstänker att resenärerna missbrukar VWP. Det finns ingen fastställd tid mellan besöken i USA när du reser inom ramen för VWP.

Garanterar ett godkänt ESTA inresa till USA?

Om du godkänns för resa genom ESTA, hjälper detta godkännande till att fastställa att du som enskild person har rätt att resa in i USA enligt Visa Waiver Program (VWP). Det innebär dock inte att du automatiskt har rätt att resa in i landet vid inresan. När du anländer till din destination i USA kommer du att genomgå en kontroll av Customs and Border Protection (CBP). När denna screening är klar kommer ett beslut att fattas om du är behörig att resa in i USA enligt VWP.

Vad är giltighetstiden för ESTA?

Om ESTA-tillståndet inte återkallas av särskilda skäl beviljas det för en period på 24 månader efter godkännandet. Om inte ditt pass går ut först, då går även ditt ESTA ut. CBP-tjänstemän kommer att kunna se ditt ESTA-utgångsdatum i sina system.

Ditt ESTA-tillstånd gäller för flera resor till USA under den angivna tvåårsperioden. Det innebär att du inte behöver ansöka om ESTA för varje USA-besök om ditt tidigare tillstånd är giltigt.

Om ditt ESTA går ut medan du är mitt uppe i ett USA-besök, kommer detta inte att påverka din möjlighet att lämna landet.

Kan du stanna i upp till 24 månader med ett ESTA?

Nej. Även om ESTA-tillståndet gäller i 24 månader innebär det inte att en person får tillbringa sammanlagt två år i USA. ESTA tillåter resor till landet för vistelser på högst 90 dagar. Resenärer som planerar att tillbringa en längre oavbruten period i landet måste skaffa ett besöksvisum. Ett besöksvisum kan vara antingen ett B1-affärsvisum eller ett B2-turistvisum. Båda dessa kräver att du fyller i ett DS-160-formulär och intervjuas på ditt lokala amerikanska konsulat eller ambassad.

Resenärer måste ansöka om ESTA på nytt om de får ett nytt pass, ändrar medborgarskapsland, namn eller registrerat kön. En ny ansökan krävs också om det sker några ändringar i de svar som en sökande lämnat på frågorna om behörighet till ESTA.

Det rekommenderas starkt att en person ansöker om ESTA i samband med att resan bokas, snarare än närmare avresedatumet. Resenärer rekommenderas att lämna flygplatsen minst 72 timmar före ombordstigning.

Krävs det digitala kopior eller utskrifter på flygplatsen?

Det enkla svaret är nej. CBP kommer att ha tillgång till all din ESTA-information via sina databaser. En fysisk kopia av ditt tillstånd är dock alltid något som en förnuftig resenär kan vilja ha. VWP kräver inte enligt lag en fysisk kopia, men det kan vara bra att ha en för dina handlingar.