Hur ansöker jag om ett ESTA?

Du kan ansöka om ett ESTA genom att skicka in en onlineansökan. Det tar cirka 20 minuter att fylla i själva ansökningsformuläret. ESTA-ansökan behandlas sedan av DHS (Department of Homeland Security), som meddelar ett beslut inom 72 timmar. För att ansöka om ESTA behöver du ditt pass, din resplan och kontaktuppgifter till din arbetsgivare om du är anställd.

ESTA-ansökan innehåller flera ansökningsavsnitt. Sökande uppmanas att gå igenom de olika avsnitten för att säkerställa att de förstår vad som efterfrågas och varför det är relevant för USA:s gränssäkerhet.

Ansök om ESTA

How do I check the validity of my current ESTA Application?

Du kan kontrollera statusen för din aktuella ESTA-ansökan innan du reser till USA, hämta ditt utgångsdatum och ditt ESTA-tillståndsnummer genom att fylla i ett enkelt formulär där du anger ditt för- och efternamn samt dina passuppgifter.

Om din ansökan fortfarande är giltig får du din ESTA-status, utgångsdatum och tillståndsnummer.

När du kontrollerar giltigheten för din ESTA-status kan du få ett av fem olika meddelanden. Alla fem är och vad de betyder diskuteras nedan.

Kontrollera status för ESTA-ansökan

ESTA-ansökan hittades inte

Om du kontrollerar din ESTA-status och får ett meddelande som säger ”Application Not Found” betyder det vanligtvis att du någonstans på ditt ursprungliga ESTA-ansökningsformulär har angett fel biometrisk information. Det kan handla om misstag som att ange fel namn, passnummer, passland eller utgångsdatum.

Det kan också hända att detta fel visas om du har angett fel information på det formulär som du skickade in för att kontrollera din ESTA-status.

Slutligen kan felet ”Application Not Found” också orsakas av att systemet aldrig tog emot en ESTA-ansökan från dig från början. Det kan t.ex. bero på att internetanslutningen bröts eller att din betalning inte gick igenom.

ESTA-ansökan har gått ut

Om du försöker kontrollera din ESTA-status och får detta meddelande betyder det att din ESTA-ansökan har löpt ut. För att få ett nytt ESTA innan du reser till USA måste du ansöka online igen. Det är mycket viktigt att förstå att det inte är möjligt att förnya en ESTA-ansökan som har gått ut. Du kan inte heller överföra ett ESTA från ett pass till ett annat. Du måste skicka in en ny ansökan baserad på dina aktuella uppgifter.

ESTA-ansökan under behandling

Om du får detta meddelande betyder det helt enkelt att du nyligen har skickat in en ansökan som för närvarande fortfarande granskas av CBP. Det betyder inte att ditt ESTA har avslagits, du måste bara vänta. Det tar normalt upp till 72 timmar för ansökningarna att behandlas och ibland utförs ytterligare säkerhetskontroller. När du planerar en resa till USA bör du ta hänsyn till detta och lämna in ESTA-ansökan så tidigt som möjligt.

ESTA-auktorisation godkänd

Detta meddelande är goda nyheter eftersom det innebär att din ESTA-ansökan har godkänts och att du nu har tillstånd att resa till USA. Notera ESTA-ansökans nummer och utgångsdatum. Och innan du ger dig av på din USA-resa ska du vara 100 procent säker på att du har ett giltigt ESTA. Det är tillrådligt att kontrollera din ESTA-status igen den sista dagen innan du reser till USA.

Även om du har ett giltigt ESTA betyder det inte att det inte kan återkallas av en CBP-agent (Customs and Border Control) när du anländer till USA, om han eller hon anser det lämpligt. Du kommer då att nekas inresa i landet.

ESTA-ansökan inte godkänd

Om du får detta meddelande betyder det att din ESTA-ansökan har granskats och avslagits. Du har därför inte tillstånd att resa in i USA enligt ESTA Visa Waiver Program. Du kan dock fortfarande kvalificera dig för att ansöka om ett B-2 turistvisum under vissa omständigheter och få tillstånd att resa till USA. Du kan få svar på alla frågor du kan ha och ansöka om ett amerikanskt visum på den här amerikanska regeringens webbplats.

Obs: Om du har angett felaktiga uppgifter eller gjort något annat misstag i ESTA-ansökningsformuläret bör du skicka ett e-postmeddelande till ESTA:s tekniska supportteam.

Observera: Alla som har ansökt om ett ESTA rekommenderas att kontrollera statusen på sin ansökan innan de reser till USA för att försäkra sig om att de kommer att få resa utan att behöva betala ytterligare avgifter eller lämna in en ny ansökan. Du bör särskilt se till att du har ett ESTA-tillståndsnummer. Dubbelkolla också att tillståndet är giltigt den dag du reser till USA.

Vad är ESTA?

Om du tänker resa till USA, antingen som turist eller i affärer, måste du ansöka om ett ESTA (Electronic System for Travel Authorisation). Medborgare i länder som omfattas av VWP(Visa Waiver Program) måste ha ett Electronic System for Travel Authorization för att få resa till eller genom USA. ESTA-viseringssystemet drivs av den amerikanska regeringens Department for Homeland Security, och ansökningar om Electronic System for Travel Authorization får endast göras elektroniskt online.

Gäller för vistelser på högst 90 dagar i transit-, turist- eller affärssyfte.

Turismändamål inkluderar: Semester, besök hos vänner eller släktingar, medicinsk behandling, deltagande i sociala evenemang som anordnas av broderskap, sociala organisationer eller serviceorganisationer, amatörers deltagande i musik-, sport- eller liknande evenemang eller tävlingar, om de inte får betalt för att delta, inskrivning i en kort fritidsutbildning som inte ger poäng till en examen (till exempel en tvådagarskurs i matlagning under semestern).

Affärssyften inkluderar: Rådgöra med affärspartner, delta i en vetenskaplig, utbildningsmässig, yrkesmässig eller affärsmässig kongress eller konferens, delta i korttidsutbildning (du får inte få betalt från någon källa i USA med undantag för kostnader i samband med din vistelse) eller förhandla om ett avtal.

Endast personer som har ett pass från något av följande länder är berättigade till ESTA Visa Waiver:

Andorra Australien Österrike
Belgien Brunei Chile
Kroatien Tjeckien Danmark
Estland Finland Frankrike
Tyskland Grekland Ungern
Island Irland Israel
Italien Japan Sydkorea
Lettland Liechtenstein Litauen
Luxemburg Malta Monaco
Nederländerna Nya Zeeland Norge
Polen Portugal San Marino
Singapore Slovakien Slovenien
Spanien Sverige Schweiz
Taiwan Förenade kungariket