Ändrade visumregler i USA stör vägen till permanent uppehållstillstånd för internationella präster

Category: Nyheter | 0

I en oförutsedd händelseutveckling har en ändring av de amerikanska visumreglerna som slutfördes i april orsakat betydande störningar i den tidigare så smidiga processen för utlandsfödda religiösa arbetstagare, särskilt katolska präster, som söker permanent uppehållstillstånd i USA. Regeländringen, som påverkar … Continued

''