Ändrade visumregler i USA stör vägen till permanent uppehållstillstånd för internationella präster

Category: Nyheter | 0
Ändrade visumregler i USA stör vägen till permanent uppehållstillstånd för internationella präster
Ändrade visumregler i USA stör vägen till permanent uppehållstillstånd för internationella präster

I en oförutsedd händelseutveckling har en ändring av de amerikanska visumreglerna som slutfördes i april orsakat betydande störningar i den tidigare så smidiga processen för utlandsfödda religiösa arbetstagare, särskilt katolska präster, som söker permanent uppehållstillstånd i USA.

Regeländringen, som påverkar tusentals individer, har fått minimal uppmärksamhet i kyrkliga kretsar, vilket gör att många präster inte är medvetna om de utmaningar som ligger framför dem.

Konsekvenserna av regeländringen för kyrkoledare

Fader Edgardo Rodriguez, en älskad salvadoransk präst i en församling i Kalifornien, upptäckte nyligen konsekvenserna av denna regeländring när han fick besked från de amerikanska immigrationsmyndigheterna att han måste återvända till sitt hemland under ett år och börja om hela processen för att få ett green card.

Denna plötsliga förändring i invandringsprocessen har lämnat både prästen och hans samhälle i chock. Fader Thomas Martin, pastor i St Pius Church, beklagade: ”Vi har förlorat en stor präst.”

Regeländringen och dess konsekvenser

Fram till april var vägen till ett green card för internationella präster i allmänhet okomplicerad och beviljades när den lokala biskopen godkände inkardinationen.

Processen inleddes vanligtvis med ett R-1 icke-invandrarvisum för religiösa arbetare, vilket ledde till sponsring för permanent uppehållstillstånd.

Den senaste regeländringen, som föranleddes av en felaktig tillämpning av lagen, har dock skapat en eftersläpning som gör att religiösa arbetare får vänta i fem till tio år innan de kan få permanent uppehållstillstånd.

Miguel Naranjo, chef för sektorn Religious Immigration Services inom Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), förklarade att invandringskrisen vid den södra gränsen påverkade denna policyförändring, vilket ledde till restriktioner för sökande från El Salvador, Guatemala och Honduras.

Att söka lösningar

Religiösa organisationer, inklusive USA:s katolska biskopskonferens (USCCB), förespråkar resolutioner.

Den föreslagna lösningen innebär att den ettåriga väntetiden för att ansöka om ett nytt R-1-visum förkortas för att påskynda processen och minimera störningarna för pastorala placeringar.

Osäkerheten kvarstår dock och det religiösa samfundet undersöker alternativa visumprogram, t.ex. sådana som underlättas av institutioner för högre utbildning.

Höga insatser för kyrkan

Ärkebiskop Joseph Naumann i Kansas City uttryckte besvikelse och förvåning över regeringens beslut och betonade att effekterna börjar märkas.

I ärkestiftet Los Angeles är 50 % av prästerna födda utomlands, varav 10 % har tillfälliga R-1-visum. Fader Joel Henson rapporterade att två internationella präster redan har återvänt till sina hemländer på grund av visumproblem.

Framtida utmaningar och samarbetsinsatser

USCCB och religiösa ledare från olika trosinriktningar har vänt sig till kongressen för att få hjälp. Den polariserade lagstiftningsmiljön och den långsamma hanteringen av invandringsfrågor skapar dock osäkerhet om snabba åtgärder.

Förändringen av visumreglerna påverkar inte bara präster utan även katolska skolor, vårdhem och pastorala program.

Fader Frank Donio, verkställande direktör för Conference of Major Superiors of Men, betonade den internationella karaktären hos kyrkan i USA och dess beroende av invandrade präster.

Samtidigt som han uttryckte tacksamhet för bidragen från utlandsfödda präster och religiösa kvinnor, betonade han behovet av en kollektiv lösning.

ESTA:s roll för att underlätta invandring

Ändringen av USA:s visumregler innebär en betydande utmaning för kyrkan och dess beroende av utlandsfödda präster.

Eftersom kyrkan söker lösningar och förespråkar resolutioner, måste individer hålla sig informerade om förändringar i invandringspolitiken.

För dem som reser till USA är det elektroniska systemet för resetillstånd (ESTA) fortfarande avgörande. I takt med att situationen utvecklas blir det ännu viktigare att hålla sig uppdaterad om ESTA:s krav och processer för dem som navigerar i det komplicerade amerikanska immigrationslandskapet.

Under denna utmanande period arbetar kyrkan och dess ledare outtröttligt för att lösa visumfrågorna och säkerställa att den rika traditionen av internationella religiösa arbetare som tillgodoser behoven hos det amerikanska katolska samfundet fortsätter trots de oväntade hinder som de senaste förändringarna av invandringspolitiken utgör.